WorkWithUs
close-button

Handelsbetingelser

for jobbannonsering på wwu.no (WorkWithUs), som eies av ncom aps i Danmark.

Alle avtaler mellom kunden og ncom aps gjøres i henhold til følgende handelsbetingelser:

Priser

Alle priser som vises på wwu.no er underlagt følgende betingelser.

Alle priser er i norske kroner. Priserne er eksklusive moms.

wwu.no tar forbehold for eventuelle trykkfeil og endringer.


Jobbannoncering

På wwu.no legges det kun ut jobbannonser med tilbud om ledige stillinger. Alle jobbannonser må overholde de lovmessige reglene som gjelder for stillingsannonsering.


Avvisning av visning av jobbanonser på wwu.no

wwu.no forbeholder seg retten til å avvise opptak av jobbannonser på wwu.no som strider mot gjeldende lover og forskrifter, eller mot hensynet til brukeren eller wwu.no's interesser. wwu.no påtar seg ikke ansvar for visning av jobbannonser på wwu.no som er i strid med lovgivningen.


Avvisning av oprettelse av bedrift som bruker på wwu.no

wwu.no forbeholder seg retten til å avvise opprettelse av bedrifter, eller bedrifters annonser, somm er i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller mot hensynet til brukeren eller wwu.no's interesser for øvrig. wwu.no påtar seg ikke ansvar for jobbannonser og/eller forespørsler som strider mot lovgivningen.


Visningsdato/plassering

Visningsdatoer of plasseringsøsnker overholdes i videst mulig grad. alle jobbannonser på wwu.no vises i et fast programdesign.


Visningsperiode for jobbannoncer

Visningsperioden for en jobbannonce på wwu.no er fra publiseringsdatoen til søknadsfristens utløp + 1 dag.


Ordrebekreftelse

Det sendes en ordrebekreftelse til alle kunder via e-post. Ordrebekreftelsen sendes til den e-postadressen kunden har oppgitt og inneholder annonseinformasjon og pris.


Leveringsbetingelser

Indenfor innenfor normal arbeidstid offentliggjøres alle annonser innen 4 timer. Utenfor normal arbeidstid offentliggjøres alle jobbannonser så raskt som muligt.


Betalingsbetingelser/Fakturering

Normal kredittid er netto kontakt 14 dager fra fakturadato. Fakturering av enkelte jobbannonser og tilleggsprodukter skjer umiddelbart etter at jobbannonsen er publisert.

Ved overskridelse av forfallsdatoen beregnes en rente på 1,5% pr. påbegyndt måned til betalingen skjer. 


Betaling

wwu.no sender en digital faktura for betaling. Faktura sendes til kontaktpersonen som er oppgitt ved opprettelse av bruker.

Betaling skjer til vår norske konto i Danske Bank Norge.


Reklamationer

Reklamationer Reklamasjoner må fremsettes senest fem dager etter første visningsdag for stillingsannonsen.

Fakturaklager må fremsettes umiddelbart etter at fakturaen er mottatt. wwu.no er ikke ansvarlig for eventuelle tap som kunden måtte lide som følge av trykk-, tastefeil eller feilhøring. Feil og mangler i stillingsannonsen, som ikke skyldes kunden eller dennes reklamebyrå, vil bli kreditert proporsjonalt i henhold til wwu.no's skjønn over eventuelle verdireduksjon. Kreditknotaten kan aldri overstige det fakturerte beløpt for stillingsannonsen.

Reklamasjoner skal skriftlig rettes til wwu.no på: kontakt@workwithus.dk. 


wwu.no ansvar

wwu.no's eventuelle erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap er i alle situasjoner og uansett årsak til reklamasjonen begrenset til et beløp som tilsvarer det beløpet kunden er fakturert for det aktuelle produktet eller tjenesten.


wwu.no rettigheter

wwu.no forbeholder seg retten til å lagre all informasjon.

wwu.no forbeholder sig også retten til å endre designet på en bestilt annonse hvis spesielle tekniske forhold krever det.

wwu.no reserverer alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrett, til alle stillingsannonser der wwu.no har tatt del i utformingen av stillingsannonsen.


Lov og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom kunden og wwu.no, inkludert tvister om avtalenes eksistens eller gyldighet, skal avgjøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet etter de av Voldgiftsinstituttet vedtatte og til enhver tid gjelden regler.


Gyldighet

Disse betingelsene ble sist oppdatert 24. juli 2022 og erstatter alle tidligere gjeldende handelsbetingelser. Disse betingelsene gjelder inddtill nye betingelser utstedes.

 

Alltid oppdatert
Finn din nye jobb her. Nye stillinger hver dag.
Bra for arbeidsgivere
Hurtig publisering av stillingsannonser til faste, lave priser.
Lokale jobber på Facebook
Din lokale Facebook-side viser jobber i nærheten av deg.
Trygghet
Vi tar vare på dine data og deler dem ikke med andre.